“ Магията е древна наука и изкуство, с чиято помощ древните жреци на Египет, Вавилон, Асирия, Тракия, Елада и Иран последователите на Заратустра, които са познавали Бога на Светлината, с помощта на религиозни действия, думи и заклинания са подчинявали свръхестествените светли ( ангелски) сили и с тяхна помощ са вършели чудеса от ранга на “ хирургия без кръв” и тем подобни. Тези магове се наричали служители на бялата магия, защото са прилагали тази наука изключително за доброто на човечеството. За жалост корифеите на днешната официална наука не я познават.

Жреците, които са познавали Бога на тъмната страна и са му служили, за разлика от първите, са използвали тази наука изключително за правене по невидим път на зло на хората във вид на разни страдания, болести, включително и смърт. Затова тези магове се наричали служители на черната магия. В средните векове тази магия е била много разпространена между европейските и мюсюлманските народи. Днес тя се шири безнаказано между всички народи на планетата ни. “  ~ Петър Димков ~

 

БЕЛЕЖКА:

Тази статия е инспирирана от материали на легендарния български лечител Петър Димков, живял 95 години. Поклон пред паметта му, с благодарност за безценните му съвети и рецепти, както и записки по езотерични теми!

Правила, служещи ни да не ставаме жертва на черномагьосници:

Черните магии не могат да вредят на божиите чеда, над които винаги е простряна божията светла десница и небесните ангели постоянно бдят над тях.

Какъв тярбва да бъде човек, за да е неуязвим за черните магии?

За да бъде човек неуязвим от стрелите на злобата, черната магия, хулите и клеветите, трябва да бъде спокоен, да има безукорно поведение, справедливо отношение към всички и да бъде ограден с аура на любов, подсилена от лъчите на истински обичащ ум- да поддържа всякога любвеобилно настроение в душата си и да притежава любов към истината. Тогава, както слънчевите лъчи се отразяват от огледалото, така и тези стрели рикошират, когато достигнат до него.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЧЕРНА МАГИЯ:

Преди всичко, човек не трябва да дава повод за гняв в отношенията си. Това, разбира се, се базира на отработена система от добродетели, което от своя страна се постига със съзнателна духовна работа върху себе си.

~ Никога не давайте на съмнителна личност своя снимка за спомен.

~ На такъв човек никога не давайте износените си дрехи или мумии ( коса, нокти, кожички, кръв), защото чрез тях, той би могъл да ви държи в ръцете си с помощта на сатанинските заклинания.

~ За да не станете жертва на уграма ( омагьосан предмет), отбягвайте всякакви сношения с мъж или жена, които имат приятелски връзки с черномагьосници.

~  Никога не слушайте внушенията на черномагьосници и приятелите им, че Бог не съществува и следователно черната магия е измислица. С това, те ви приспиват, за да може по- лесно да ви погубят.

Щом вниманието ви бъде привлечено от подозрителен човек, от когото чувствате необяснимо отвращение и очаквате да ви направи зло, смело го погледнете в “духовното око”( между двете вежди) и мислено му изпратете следната мисъл- формула:

“В името на Отца и Сина и Светаго Духа, каквото ми мислиш, на теб да се върне. Амин!”

/ тази формула се повтаря три пъти поред./

 

За да имаме успех в живота и да се предпазим от черни магии е нужно да извършим следните неща:

  1. С цялото си сърце да влезем във връзка с Христовото съзнание със следните формули:

Господи, желая с цялото си сърце, ум и сили да изпълня волята Ти.      Амин.     / казва се три пъти поред./

Господи, бъди със Словото Си светлина на очите ми, за да укрепя ръцете си във всяка правда и краката си във всяка добрина.      Амин.        / казва се три пъти./

 

 

Господи, сърцето ми само на Теб принадлежи, за да Ти служа в дух, истина и чистота с чисти мисли, думи и постъпки, за да Те прославя с добрите си дела, пропити с милост, морал, правда.      Амин.            / казва се три пъти./

  1. Формули за ограждане от всякакво зло и черна магия.

 

           Няма сила като силата на Светия Дух Божий, само силата на Светия Дух Божий е сила Божия.     / казва се три пъти./

Да възкръсне Бог и да се разпръснат Неговите и нашите врагове.    Амин.          / казва се три пъти./

          Който се жертва за Бога и Бог се жертва за него.  Амин.

/казва се три пъти./

Дето е Господ Исус Христос, там съм и аз.    Амин.

         Покрий ме, Господи, със Своя свещен покров и ме озари с виделината си, за да ме запазиш от тъмните духове, включително и от сатаната. Огради ме, Господи, с диамантената си стена, засилена от огнения кръг на любовта, за да се отплеснат стрелите, магиите, интригите и шантажите на видимите и невидимите ми врагове. Амин.  /казва се три пъти./

                                                           

 Огради ме, Господи, с Твоя свещен, честен и животворящ кръст Господен, засилен с огнения кръг на любовта и ме запази от всяко зло, лукави помисли, сатанинско внушение и нападение. Амин.                                /казва се три пъти./

                                                                               

 

         Господ ми е задна и предна стража и ме пази от всяко зло. Амин.                                                                      /казва се три пъти./

 

 

Тази къса, но силна формула да се използва през целия ден, излизайки от къщи, минавайки някой кръстопът, качвайки се и слизайки от превозно средство и пр.:

 

Господи на Силите и Цар на Славата и Величието, отбий от мен черната магия ( злото) и въздай на черномагьосника заслуженото му.  Амин                                  /казва се три пъти./